Aanbestedingen voor overheden en speciale sectorbedrijvenOverheidsinstanties en speciale sector bedrijven zijn aanbestedingsplichtig conform de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit van 2022.

Sinds 25 jaar zijn wij actief in dit segment met als specialisatie de aanbesteding van technische systemen in de breedste zin van het woord.

Koot Engel lukt het om steeds weer het beste uit productiesystemen te halen. Jos Palmen heeft aanbestedingen doorlopen en tot een goed einde gebracht voor technische machines en installaties waaronder nieuwe gelijkrichterinstallaties voor GVB, de refurbishment van intercity treinen voor NedTrain, HVAC systemen voor buitenlandse ambassades voor BZ, een nieuwe productiefaciliteit voor toner voor OCE (Canon), de nieuwbouw van een hoogspanning onderstation voor TenneT, infrastructurele kabelverbindingen en utiliteitsgebouwen voor Stedin, slimme meters voor Essent en regionale transportleidingen voor drinkwater voor WML.

Elke aanbestedingsdossier vereist zijn eigen doelgerichte aanpak en maatwerk in nauw en constructief overleg met de stakeholders van de aanbestedende dienst.